Objednávkový systém / Eshop

Sochařské sekery a teslice - teslice Pfeil


Odedávna je teslice všestranným a důležitým nástrojem, který našel uplatnění v tesařství, truhlářství, sochařství, při stavbě lodí apod. Nabídka zahrnuje teslice pro různá použití: hloubení, dlabání, srovnávání, vyhlazování, tvorbu plastik apod. Pro optimální práci je nutná volba vhodné kombinace formy, délky topora, tvaru, profilu a fazety hlavice (vnitřní fazeta je vhodná pro preciznější práce, vnější pro hrubší a rychlejší odebírání materiálu).

Jednoruční teslice lze doporučit pro detailní práce a dlabání v blízkosti těla. Dvojruční teslice umožňuje hrubé opracování velkých ploch a díky dlouhému toporu upevnění obrobku k podlaze a vyvinutí větší síly. Všechny nabízené nástroje jsou vyrobeny z uhlíkové oceli.

 Plochá dvojruční teslice Pfeil - profil 1
Cena s DPH: 2 651 Kč
Dutá dvojruční teslice Pfeil - profil 7
Cena s DPH: 3 016 Kč
Dutá jednoruční teslice Pfeil - profil 8
Cena s DPH: 3 043 Kč

Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2024 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.