Náhradní plnění

Společnost Pavel Celý s.r.o., která je provozovatelem webu Sdružení houslařských dílen a řezbářů a vyřizuje objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového objednávkového systému, zaměstnávala od roku 2012 do roku 2017 více než 50% osob se zdravotním postižením (OZP) a poskytovala náhradní plnění.

Od roku 2017 již náhradní plnění neposkytujeme.

Vyjádření jednatele společnosti:

Vzhledem k nárůstu administrativy spojené s podnikáním, ke kterému došlo v posledních letech (kontrolní hlášení, EET, zdražení účetních služeb, opakované kontroly z FÚ zaměřující se na DPH, čtvrtletní dokládání bezdlužností, kontroly z ÚP, proces vymezování chráněného místa adpod.), jsme zaměstnávání osob se zdravotním postižením ukončili. Posledním impulzem bylo zavedení elektronické evidence náhradního plnění, o kterém nás nikdo neinformoval a dozvěděli jsme se o něm na konci září z denního tisku. Navíc tato povinnost platí zpětně od začátku roku 2017.

Pro malou firmu s jedním hendikepovaným zaměstnancem a jedním jednatelem je tato stále narůstající administrativa natolik zatěžující, že jsme se rozhodli podporovat zdravotně postižené spoluobčany přímo formou darů a nikoli vytvářením pracovního místa. Tato podpora je z našeho pohledu cílenější, nevyžaduje žádnou administrativu a v konečném důsledku je i díky úspoře času levnější.

Současně se nás hluboce dotýká přístup státu, který kvůli firmám, které zneužívaly náhradní plnění ke svému obohacování na úkor postižených spoluobčanů, aplikují princip prezumpce viny na všechny, což (podobně jako u EET a kontrolního hlášení) dopadá nejvíce na nejmenší podnikatele a společnosti, mezi které patříme i my.

Tímto se omlouvám našim zákazníkům z řad orchestrů a uměleckých škol, kterým jsme dříve náhradní plnění poskytovali, za způsobené komplikace.

Mgr. Pavel Celý, jednatel společnosti
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2023 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.