Typy japonských pil

Japonské pily z naší nabídky se liší tvarem pilového listu a typem ozubení.

Typy ozubení japonských pil


Trapézové ozubení
Je určeno pro řezání napříč vláknům. Zuby se střídavým nábrusem a vždy se třemi břity na každý zub oddělují dokonale jednotlivá dřevní vlákna a vytvářejí dokonale čistou řeznou plochu.


Trojúhelníkové ozubení
Je určeno pro řezy podél vláken. Rozdělení zubů v délce listu je proměnné, to zajišťuje snadný začátek řezu a zlepšuje účinnost řezu.


Univerzální ozubení
Smíšená forma obou typů ozubení pro řezy napříč a podél vláken i diagonální řezání.


Díky těmto speciálním typům ozubení je zajištěna dokonalost řezání ve všech směrech a za všech okolností a vznikají tak čisté řezné plochy bez nutnosti dalšího opracování dláty, brusnými prostředky nebo hoblíkem. Řezné hrany se nikdy netřepí ani u výrazně vláknitých dřevin, nezanedbatelná je také úspora času.


Typy listů japonských pil


Pily Dozuki
Univerzální pila s vyztuženým hřbetem a díky tomu s omezenou hloubkou řezu. Pro jemné, tenké řezy a jemné řezné plochy.


Pily Kataba
Robustní pila bez vyztuženého hřbetu vhodná pro hluboké a dlouhé řezy a konstrukční spoje.


Pily Ryoba
Pila s oboustranně ozubeným listem s trapézovým a trojúhelníkovým ozubením. Díky tomu je vhodná pro řezání napříč i podél vláknům a vždy zajistí optimální řezný výkon.Rady a tipy k řezání


Techniky řezání
Japonskými pilkami lze řezat s použitím minimální síly. Pilový list je nutné vést rovnoměrně, s využitím přibližně 2/3 jeho délky. Pilový list se sám „zakousne“ do materiálu díky vlastní hmotnosti a speciálnímu ozubení. Není nutné vyvíjet dodatečný tlak rukou. Čím menší je tlak ruky, tím čistší je zpravidla samotný řez. Pokud se při řezání mění úhel sklonu pilového listu (obloukovitý průběh řezání). Docílíte lepšího řezného výkonu a ozubení listu zůstane vždy volné.

Zařezávání
Při řezech konstrukčních spojů nasaďte pilu nejdříve v plochém úhlu a řežte podél označení v tomto úhlu. Teprve potom nakloňte pilu do pravoúhlé pozice a řežte rovně až k základně budoucího spoje.

Rýsování řezu
Pro označení čáry řezu použijte místo tužky jehlu, rýsovací nebo značkovací nůž. Samotný řez pak lze vést přímo v drážce, je stabilnější a čistší.

Jakou zvolit velikost pily?
Základní pravidlo: Délka pilového listu by měla být alespoň dvakrát větší než je délka řezu (tloušťka obrobku).

Chvění
Pokud pila nemá klidný chod, změňte úhel sklonu vůči obrobku v rozsahu (20° - 90°). Dbejte také na to, aby obrobek ležel na pevné podložce nebo byl pevně uchycen.

Začátek řezu
Přiložte k obrobku pilu zadní částí pilového listu (blíže k rukojeti) a použijte palec jako vodítko pilového listu. Poté začněte první řez velmi krátkým pohybem směrem k sobě (krátký zdvih).


Vedení řezu středem
Pilový list veďte přesně středem zorného pole, označení řezu je tak kontrolování oběma očima současně.


Obouruční pily
U řezání velkých kusů je vhodné použít obouruční vedení pily. Ruka, která zajišťuje pohyb pily k sobě (u praváka pravá) by měla být na zadní části rukojeti, druhá ruka vede řez a je blíže k pilovému listu.


Rozmítací (podélné) řezy
Při dlouhých podélných řezech zabrání menší klínek vložený do spáry sevření pilového listu a usnadní řezání.


Zkracovací řezy
Naříznutí zkracovaného dílce po obvodu (ze všech stran) usnadňuje, především u větších obrobků, vedení řezu a jeho celkovou přesnost.
Japonské pily v naší nabídce:
Japonské pily Dozuki - univerzální
Japonské pily Kataba - pro příčné řezy („Crosscut“)
Japonské pily Ryoba - Compact
Sady japonských pil
Další informace:
Japonské pily DICTUM
Jakou pilu zvolit?
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2023 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.