Jakou pilu zvolit?

Po rozhodnutí formy (Dozuki, Kataba, Ryoba, zabírací pila) a účelu použití (řezání dřeva, konstrukčních desek, plastu, kovu) a také preferovaných směrů řezu (napříč, podél nebo diagonálně k vláknům) existují ještě tři faktory, které jsou pro správnou volbu pily důležité:
- tloušťka listu
- rozvedené zubů
- rozestup zubů


Tloušťka pilového listu


Čím je pilový list tenčí, tím rychleji a snadněji řeže. Japonské pily řežou ve směru k sobě, proto jsou pilové listy tenčí než u běžných pil.

Tloušťka pilového listu je u prakticky všech japonských pil od hřbetu listu až těsně k zubům konstantní. Výjimkou jsou pily Silky a ručně vyráběné japonské pily. U těchto pil je měřitelná vlastní tloušťka jen u hřbetu listu, poté následuje dutý výbrus.


Rozvedení zubů


Rozvedení zubů listu ovlivňuje možnost korigování řezu, jemnost řezné plochy a velikost vynaložené síly.

Rozvedením se rozumí vyhnutí jednotlivých zubů střídavě vpravo a vlevo. Není ovšem jednotně určeno, kde má být tento údaj přesně měřen. Proto uvádíme u údaje o rozvedení zubů také šířku pilového listu u zubů.

Údaj o šířce rozvedení určuje také šířku vzniklého řezu (fugy). Zpravidla všechny pily jsou rozvedené, výjimkou jsou zmíněné pily Silky a pily s pružným listem (pilky s tenkým pilovým listem určené například k řezání kolíků těsně nad plochou).

Díky rozvedení zubů pilový list volně řeže, protože netře celými bočními plochami o stěny řezu. To ovlivňuje celkové tření pilky a tím i velikost vynaložené síly pro řezání. Maximální čistotě řezu a minimalizaci síly přispívá také „dutý“ pilový list u ručně vyráběných japonských pil.

Z údaje o rozvedení listu a tloušťce listu lze vyčíst, jaká bude ovladatelnost pilky v řezu, možnost korekce směru řezu a čistota řezných ploch. Od údaje o rozvedení se odečte údaj o tloušťce pilového listu. Pokud je tato míra v rozmezí 0,15 a 0,35 mm, lze směr pily lehce korigovat. To je důležité především u pil pro řezání čerstvého dřeva nebo hrubší řezy.

Pokud je rozdíl mezi rozvedením a tloušťkou listu v rozmezí 0,1 – 0,15 mm, je korekce pilového listu složitější. Tento typ pil má ale jinou výhodu. Pokud je řez precizně zahájen, není nutná žádná další korekce směru.

Kromě toho určuje tato míra kvalitu povrchu řezu. Čím vyšší je, tím více je na výsledné ploše řezu rýh a tím méně je potřeba vynaložené síly k řezání. Naopak menší míra znamená čistší řez.

Rozvedení – tloušťka řezu = hodnota mezi 0,15 a 0,35 mm
- snadná korekce směru řezu
- nutnost vynaložení menší síly

Rozvedení – tloušťka řezu = hodnota mezi 0,1 a 0,15 mm
- pila řeže rovně bez nutné korektury směru
- nejčistší plocha řezu


Rozestup (rozteč) zubů


Na základě rozestupu zubů lze posuzovat, jak rychle pila řeže a jak jemná plocha řezu vzniká.

Pokud je rozestup větší, může pilový list z fugy transportovat více materiálu a pila řeže rychleji. Plocha řezu není u tohoto typu zubů úplně čistá, protože k jejímu hladkému opracování je k dispozici méně zubů.

Malá rozteč zubů naproti tomu umožňuje nejjemnější řezné plochy, protože je v záběru mnoho zubů. Zuby jsou ale menší a nedokáží transportovat tak velké množství materiálu a nepronikají při jednotlivých řezech tak hluboko.

Rozteč mezi 1,5 a 3,5 mm (trapézové a univerzální ozubení), rozteč mezi 4 a 5 mm (u trojúhelníkového ozubení):
- rychlé dosažení konce řezu
- mírně hrubší plochy řezu

Rozteč mezi 1 a 1,5 mm (trapézové a univerzální ozubení), rozteč mezi 3 a 4 mm (u trojúhelníkového ozubení):
- extrémně čisté plochy řezu
- nepatrně menší řezný výkon

Měřena je rozteč od špičky zubu k sousední špičce. V naší nabídce je tato míra uvedena vždy ve spojení s typem ozubení, například „trapézové ozubení 1,5 mm“).
Japonské pily v naší nabídce:
Japonské pily Dozuki - univerzální
Japonské pily Kataba - pro příčné řezy („Crosscut“)
Japonské pily Ryoba - Compact
Sady japonských pil
Další informace:
Japonské pily DICTUM
Typy japonských pil
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2023 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.