Výstava "Čas houslí"

24.4.2014 byla zahájena výstava "Čas houslí", která se koná v Expozici času a v bývalém Augustiniánském klášteře ve Šternberku. Na výstavě se organizačně podílela i Houslařská dílna - Pavel Celý.

Součástí výstavy jsou ukázky ze sbírky houslí Karla Zapletala, exponáty z Muzea Cheb, Houslařské školy v Chebu a další. Kromě houslí je k vidění dobové vybavení houslařské dílny, informační tabule o dějinách houslařství na našem území a výrobě houslí.

Více informací naleznete zde:
Videoreportáž o výstavě
Expozice času
Augustiniánský klášter ŠternberkČas houslí

Čas houslí

Čas houslí

Čas houslí
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2024 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.