Pavel Celý s.r.o.

Společnost Pavel Celý s.r.o. vyvíjí svoji činnost od roku 2011. Svým zaměřením doplňuje aktivity Houslařské dílny - Pavel Celý, s.r.o., která se zabývá výrobou, opravami a servisem smyčcových hudebních nástrojů, výrobou kopií historických hudebních nástrojů a výchovou mladých houslařů (studentů oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů).

Stěžejní činností firmy je velkoobchodní prodej hudebního příslušenství, strun a ručního nářadí výrobcům a opravářům hudebních nástrojů, houslařům a řezbářům. Zajišťuje například zásobování dílen a maloobchodních prodejen členů Sdružení houslařských dílen a řezbářů, ale i řady dalších výrobců a opravářů hudebních nástrojů a prodejců z různých regionů ČR.

Společnost dále provozuje portál Sdružení houslařských dílen a řezbářů www.houslari-rezbari.cz a zajišťuje prodej prostřednictvím internetového objednávkového systému určeného pro zákazníky jednotlivých členů sdružení a maloobchodní prodej základním uměleckým školám, orchestrům a koncovým zákazníkům.

V neposlední řadě vydává společné tištěné propagační materiály Sdružení houslařských dílen a řezbářů (katalogy, ceníky, letáky).

Jednatelem a společníkem firmy Pavel Celý s.r.o. je Pavel Celý mladší, jednatelem Houslařské dílny - Pavel Celý, s.r.o. je Pavel Celý starší (společníky dílny jsou Pavel Celý st. a ml. a Ondřej Celý).Pavel Celý s.r.o.
Vaneč 9, Pyšel
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.: +420 608 513 213
email: pavel@cely.cz
IČ: 26224593
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2024 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.