Osvětová činnost

Sdružení houslařských dílen a řezbářů vyvíjí také nekomerční a osvětovou činnost. Ta zahrnuje například pořádání přednášek, kurzů, výstav, koncertů, exkurzí a prezentací.

V roce 2012 například proběhla na zámku v Chropyni výstava "Housle 500 - Pět století houslí v evropské hudební kultuře" (více informací zde), na jejíž přípravě jsme se podíleli. V rámci vernisáže prezentovali členové našeho sdružení ve spolupráci s Houslařskou školou Cheb ukázky houslařské práce. Sdružení houslařských dílen dále připravilo expozici houslařského nářadí a nástrojů. V průběhu léta proběhlo v rámci výstavy také několik sobotních koncertů a besed spojených s ukázkami houslařského řemesla určených pro širokou veřejnou.

V roce 2013 jsme také spolupracovali na výstavě "Houslařství na Chebsku, 140 let lubské houslařské školy" v Egerland Museu v německém Marktredwitzu (více informací zde) a v roce 2014 na výstabě "Čas houslí" ve Šternberku (více informací zde).
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2023 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.