Osvětová činnost

Sdružení houslařských dílen a řezbářů vyvíjí také nekomerční a osvětovou činnost. Ta zahrnuje například pořádání přednášek, kurzů, výstav, koncertů, exkurzí a prezentací.

Účastníme se pravidelně konferencí Českého muzea hudby "Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů", pořádáme vlastní Houslařské konference určené pro širokou odbornou veřejnost, jsme zvání na přednášky o problematice smyčcových hudebních nástrojů (historie, stavba, údržba) na konzervatoře a základní umělecké školy.

V minulosti kladl na oborovou osvětu důraz i náš mistr Pavel Celý starší, který zemřel v roce 2020. Díky jeho spolupráci se sběratelem nástrojů Karlem Zapletalem vznikla roce 2012 na zámku v Chropyni výstava "Housle 500 - Pět století houslí v evropské hudební kultuře" (více informací zde). V rámci vernisáže prezentovali členové našeho sdružení ve spolupráci s Houslařskou školou Cheb ukázky houslařské práce. Sdružení houslařských dílen dále připravilo expozici houslařského nářadí a nástrojů. V průběhu léta proběhlo v rámci výstavy také několik sobotních koncertů a besed spojených s ukázkami houslařského řemesla určených pro širokou veřejnou.

V roce 2013 jsme také spolupracovali na výstavě "Houslařství na Chebsku, 140 let lubské houslařské školy" v Egerland Museu v německém Marktredwitzu (více informací zde) a v roce 2014 na výstabě "Čas houslí" ve Šternberku (více informací zde).

Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2024 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.