Náhradní plnění

Společnost Pavel Celý s.r.o., která je provozovatelem webu Sdružení houslařských dílen a řezbářů a vyřizuje například objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového objednávkového systému, zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením (OZP) a je od roku 2012 poskytovatelem náhradního plnění.

Pokud máte zájem získat v rámci odběru zboží či služeb potvrzení o náhradním plnění, informujte nás o této skutečnosti telefonicky, emailem nebo ve formě poznámky u nákupu uskutečněného prostřednictvím internetového objednávkového systému.

V případě potřeby můžeme doložit také čestné prohlášení o náhradním plnění a procentovém zastoupení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo smlouvu s Úřadem práce o zřízení chráněného pracovního místa. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte společnost Pavel Celý s.r.o. (viz kontaktní údaje v zápatí).
Tento webový portál a objednávkový systém
provozuje společnost Pavel Celý s.r.o.
Kontakty (dotazy, připomínky, informace, objednávky):
email: pavel@cely.cz     tel.: +420 608 513 213
/ EUR

2017 Sdružení houslařských dílen a řezbářů / Pavel Celý s.r.o.